Kurs jest przeznaczony dla studentów stacjonarnych Bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Prawo stacjonarne.